Ritzen: uitgaven onderwijs kunnen niet meer omlaag

DEN HAAG, 31 mei De rijksuitgaven voor onderwijs kunnen, uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen, niet nog verder omlaag. 'Daar zijn we gezakt tot het laagste punt, daar kan niets meer van af.'

Dat zegt minister Ritzen deze week in een interview met 'NGL Weekblad', het blad van het Nederlands Genootschap voor Leraren.

Kennis wordt beschouwd als belangrijkste investering in de samenleving, aldus Ritzen in het interview. 'En dat moet dan ook in de begroting tot uiting komen, ' vindt hij.