Nivra stelt gedragsregels op voor accountants in gevallen vanfraude

ROTTERDAM, 31 mei Het Nederlands Instituut van registeraccountants (Nivra) heeft gedragsregels opgesteld voor accountants die te maken krijgen met fraude. De definitieve fraude-richtlijnen zijn vandaag op de ledenvergadering gepresenteerd.

Naleving van richtlijnen van het Nivra kan niet wettelijk worden afgedwongen. Een registeraccountant die handelt in strijd met de richtlijnen, kan wel voor de tuchtraad belanden en in het ergste geval uit het accountantsregister worden geschrapt.

Het gaat om een 'plan' waarin stap voor stap wordt aangegeven hoe de registeraccountant moet handelen als fraude wordt ontdekt. Voorop staat dat er in goed overleg een einde moet worden gemaakt aan de fraude, zo nodig door de malversaties te melden aan de raad van commissarissen. Als die niet reageert kan een afkeurende accountantsverklaring worden gegeven, wat de fiscus op een spoor zou zetten.

Een andere mogelijkheid is het weigeren van een opdracht zodat het bedrijf van accountant moet wisselen. De nieuwe accountant is op basis van het 'stappenplan' verplicht met de oude accountant contact op te nemen en raakt zodoende ook van de fraude op de hoogte. Ook deze accountant moet een goedkeurende verklaring weigeren als de fraude niet wordt opgeheven.

Een bedrijf kan steeds van accountant wisselen in de hoop op een malafide accountant te stuiten. Maar dat zal de fiscus alarmeren.

Die argwaan van de fiscus kan niet terecht zijn omdat het bedrijf misschien van accountant wisselt wegens diens hoge declaratie of omdat de persoonlijke relatie is verslechterd. Mr. Th. O. Vreugdehil, fractiespecialist en lid van de Tweede Kamer voor het CDA, sluit niet uit dat legaal opererende bedrijven bij te hoge declaraties zullen aarzelen van accountant te wisselen omdat de fiscus de wisseling verkeert kan opvatten. Daarom wil Vreugdehil de accountant wettelijk verplichten in een brief aan de client de redenen van de accountantswisseling vast te leggen. Vreugdenhil: 'Als een bedrijf aan de fiscus een brief kan overhandigen waaruit blijkt dat de accountant om andere redenen dan fraude is vertrokken, hoeft de fiscus geen extra onderzoek in te stellen.'

Als er wel sprake is van fraude moet dat in de brief staan. Het bedrijf kan inzage in de brief weigeren, maar dat zal de fiscus aan het denken zetten. Verzwijgt de accountant in zijn brief de fraude, dan maakt de accountant zich schuldig aan valsheid in geschrifte en kan hij in de gevangenis belanden.

Vreugdehil heeft ruim twee jaar geleden een meldingsplicht voor accountants voorgesteld. Accountants zouden fraude bij de fiscus moeten melden. De richtlijnen van het Nivra kunnen volgens Vreugdenhil zo'n meldingsplicht overbodig maken als deze worden aangescherpt.