'Moskou moet hulp IMF vragen'

ROTTERDAM, 31 mei De Sovjet-Unie moet het Internationale Monetaire Fonds om advies vragen bij het economische hervormingsproces. Hoewel het land geen lid is van het IMF, kan het Fonds de Sovjet-Unie met technische adviezen helpen.

De Sovjet Unie zou pas formele aansluiting bij het IMF kunnen zoeken nadat het hervormingsprogramma goed op gang is gekomen. In de tussenliggende periode kan de Sovjet-Unie een soort waarnemersstatus innemen.

Dit betoogde dr. W. F. Duisenberg, de president van De Nederlandsche bank, vanochtend op een conferentie in Moskou. Duisenberg sprak over de mogelijkheden voor het Westen om de Sovjet-Unie te helpen bij de noodzakelijke hervormingen van de financiele sector.

Duisenberg zei dat de Sovjet-Unie de banden met de internationale economische gemeenschap moet aanhalen. 'Dat zal het meeste resultaat afwerpen als goed gebruik wordt gemaakt van de brede ervaring van het IMF', aldus de president van de centrale bank. Hij stelde voor dat stafleden van het IMF de Sovjet-Unie bezoeken om een onafhankelijk oordeel te geven over het macro-economische beleid, zoals ze ook jaarlijks alle lidstaten van het IMF beoordelen.

Het oordeel van het IMF steunt ministers van financien en centrale bankiers in hun eenzame strijd voor een gezond financieel beleid tegen spilzieke politici, aldus Duisenberg.

Hij noemde het hervormingsprogramma in Polen als voorbeeld voor de technische bijstand die het IMF verleent. Ook De Nederlandsche Bank levert aan de Poolse hervormingen een bescheiden bijdrage door te helpen met het opzetten van een model voor de verzameling van monetaire gegevens.

Duisenberg noemde het hervormingsproces in de Sovjet-Unie 'een geweldige stap in het economische denkproces om de economie, die nu gebaseerd is op het beginsel van centrale planning, om te vormen tot een systeem dat grote ruimte geeft aan de vrije markt.'

Succes, aldus Duisenberg, zal ongeevenaarde mogelijkheden scheppen voor verbetering van de wereldwijde welvaart. Maar mislukking zal veel schade aanrichten. Niet alleen in de Sovjet-Unie, maar ook in West-Europa en de Verenigde Staten.