Kabinet geeft gemeenten 120 miljoen gulden extra

DEN HAAG, 31 mei De gemeenten kunnen rekenen op extra geld van het kabinet. Met ingang van 1991 krijgen zij er per jaar 70 miljoen gulden bij als gedeeltelijke compensatie van incidentele loonstijgingen (promoties en dergelijke). Verder wordt als investeringsimpuls vanaf 1992 50 miljoen gulden per jaar extra voor de gemeenten uitgetrokken. Dit geld moeten zij besteden aan sociale vernieuwing en milieu.

Woordvoerders van het ministerie van binnenlandse zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dit vanochtend bevestigd. De VNG zal binnenkort een bestuursakkoord met het kabinet hierover sluiten.

Over dit akkoord is maandenlang onderhandeld. De compensatie voor incidentele loonstijgingen is een oude wens van de gemeenten, omdat ministeries daarvoor ook een aparte vergoeding krijgen. Voor de investeringsimpuls was in het regeerakkoord voor de lopende vier jaar in totaal 50 miljoen uitgetrokken.

Het bestuur van de VNG moet formeel nog instemmen met het bestuursakkoord. De VNG had om een jaarlijkse extra bijdrage van in totaal bijna 140 miljoen gulden gevraagd. Het kabinet is akkoord gegaan met het voorstel van de staatssecretarissen De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) en Van Amelsvoort (financien).