Hongerstaking in Turkije voor aanpassing strafrecht

ATHENE, 31 mei In twaalf Turkse gevangenissen nemen ruim duizend politieke gevangenen deel aan een hongerstaking, waartoe twee weken geleden het initiatief werd genomen. De actie geldt deze keer niet de slechte toestanden in de gevangenissen maar de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafrecht op grond waarvan de meesten hunner zijn veroordeeld en die zijn overgenomen uit het wetboek van het fascistische Italie.

Deze artikelen stellen strenge straffen op marxistisch georienteerde activiteit en publikaties. Voor elke publikatie apart geldt een minimumstraf van zevenenhalf jaar. Verscheidenen van de 21 Turkse journalisten die al bijna tien jaar vast zitten zijn tot honderden jaren veroordeeld kampioen is de, nu ook weer hongerstakende, Yilmaz in de gevangenis van Bartin, met 748 jaar en zes maanden. In de praktijk worden zulke straffen teruggebracht tot 36 jaar.

Vijf journalisten en twee vakbondsleiders in de gevangenis van Canakkale hebben het initiatief genomen tot de hongerstaking, nadat begin mei de twee communistenleiders Haydar Kutlu en Nihat Sargin een betrekkelijk succes hadden geboekt met hun hongerstaking van drie weken in Ankara. Zij werden in voorlopige vrijheid gesteld en de regering zegde toe herziening te zullen overwegen van de twee betreffende artikelen benevens het eveneens omstreden artikel 163 dat fundamentalistische acties en publikaties strafbaar stelt. Het kabinet-Akbulut is in deze pogingen echter blijven steken, mede doordat sommige ministers van oordeel zijn dat wijziging of intrekking van de artikelen niet mogelijk is zonder voorafgaande grondwetswijziging.

Alle redacteuren van het linkse weekblad Ikibine Dogru (Naar 2000) waarvan de oplage doorgaans in beslag wordt genomen, zijn voor drie dagen in solidariteitshongerstaking gegaan op de burelen van hun tijdschrift.