Ex-directeur Zetten in beroep tegen vonnis

ROTTERDAM, 31 mei De tot zes jaar gevangenisstraf veroordeelde voormalige directeur-psychiater Th. F. (56) van de Heldring Stichtingen in Zetten tekent tegen dit vonnis hoger beroep aan.

De Arnhemse rechtbank oordeelde F. gisteren schuldig aan ontucht, aanranding en verkrachting van in de inrichting geplaatste meisjes. F. heeft dit steeds ontkend. Volgens zijn raadsman mr. E. Ph. R. Sutorius bieden zowel de hoogte als de motivering van de straf aanknopingspunten om in appel te gaan. 'Voor vier van de tien ten laste gelegde strafbare feiten is mijn client vrijgesproken. Dat is niet niets en het werpt een bijzonder licht op de beschuldigende verklaringen', aldus de advocaat.

Daarnaast is het volgens de raadsman gewenst de vraag of er wel sprake is van eerlijke berechting van F. aan het gerechtshof voor te leggen. Door een 'publicitaire hetze' en door toewijzing in een eerder gevoerd kort geding van voorschotten op schadevergoedingen aan vijf slachtoffers van F. waren volgens Sutorius de beginselen van faire rechtsgang geschonden. 'De rechtbank heeft niet alleen F. maar ook het toezicht op de Kinderbescherming veroordeeld', zei mevrouw A. Bijnoord van het Steunpunt Slachtoffers Zetten in een reactie op de uitspraak van de rechtbank. 'Recht aan het onrecht dat al die jaren is geschied zal nooit meer kunnen worden gedaan. Maar we hebben wel eindelijk erkenning van onze klachten gekregen.' Inspecteur G. T. Gerssen van de regionale inspectie voor de geestelijke volksgezondheid heeft enkele maanden geleden bij het ministerie van WVC schriftelijk aangedrongen op medewerking aan verplaatsing van de jeugdpsychiatrische afdeling (ongeveer 35 plaatsen) van de Heldring Stichtingen uit Zetten. De inrichting is weliswaar in particuliere handen, maar Justitie en WVC betalen alles.

Door de affaire rondom de vorig jaar ontslagen directeur-psychiater roept de lokatie Zetten bij ouders die horen dat hun kind daar heen moet 'associaties op die wel het laatste zijn waar ze in zulke omstandigheden op zitten te wachten', aldus Gerssen. Zowel bij de directie van de inrichting als op het departement staat men er niet afwijzend tegenover elders een nieuwe start te maken, zegt de inspecteur. 'Men vindt het bespreekbaar, maar concrete plannen zijn er nog niet.' Voor de orthopedagogische afdeling (ongeveer 75 plaatsen) van de Heldring Stichtingen wordt geen verplaatsing overwogen, aldus de woordvoerder van Justitie. 'Het beleid is er op gericht de capaciteit van jeugdinrichtingen de komende jaren uit te breiden. In dat licht bezien ligt een verhuizing niet voor de hand.'