'EG werkt sneller dan Nederlandse overheid'

DEN HAAG, 31 mei De bestuurlijke organisatie in Nederland komt 'te moeilijk tot beslissingen' en is 'veel te traag in zijn aanpassend vermogen'.

Dat zegt prof. mr. L. A. Geelhoed, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en per 1 juli de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken.

In een vraaggesprek met het blad Maatschappijbelangen van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel stelt Geelhoed dat in Nederland nog veel te weinig rekening wordt gehouden met de Europese eenwording en de gevolgen daarvan voor de concurrentiepositie van de landen. Hij baseert dit onder meer op een studie naar de wijze waarop de afzonderlijke staten in de Verenigde Staten opereren.

Daarentegen looft de toekomstige topambtenaar het tempo waarin tegenwoordig in Brussel als hoofdstad van de EG wordt gewerkt. Wat daar aan richtlijnen en verordeningen wordt geproduceerd 'is zeker niet minder en veel sneller dan de nationale wetgeving'.

Het is volgens Geelhoed zaak dat 'Den Haag' zich op het Brusselse tempo instelt, 'willen wij blijven meespelen'. Als gevolg van de 'introverte besluitvorming' in Nederland, 'missen we voortdurend boten'.

De nieuwe secretaris-generaal noemt als voorbeeld de mediawetgeving 'waarvan we hadden kunnen weten' dat die op gespannen voet stond met het EG-Verdrag. 'We hebben gekregen waar we om hebben gevraagd: een bloedneus bij het Europese Hof van Justitie.'

Gevolg, volgens Geelhoed: er zijn drie kostbare jaren verloren gegaan en reclamegelden verdwijnen naar een vennootschap in Luxemburg.

Ook de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol en over het trace voor de Europese hoge-snelheidstrein zijn voorbeelden van de Nederlandse traagheid, vindt Geelhoed. 'We hebben de neiging daarover tot sint-juttemis heen en weer te praten.'