Debat sociale vernieuwing later voortgezet

DEN HAAG, 31 mei Op verzoek van de CDA-fractie is de voortzetting van het Kamerdebat over sociale vernieuwing uitgesteld tot volgende week. Het CDA heeft behoefte aan intern beraad, nadat minister Dales van binnenlandse zaken vanmorgen had gezegd dat de vrijheid van onderwijs door de kabinetsplannen niet wordt bedreigd en wat het CDA wil slechts een kwestie is van techniek. Volgens het CDA moet er echter wel degelijk wat veranderen aan de nota sociale vernieuwing. Het CDA vreest dat gaat worden getornd aan de vrijheid van onderwijs. Om die te waarborgen wil het CDA dat het onderwijsgeld ook bestemd blijft voor de scholen en dus niet in de 'brede doeluitkering' komt die het kabinet voor ogen heeft om de gemeenten meer armslag te geven bij het aanpakken van achterstandssituaties. CDA'er Wolters moest vanmorgen erkennen dat het onderwijs aan etnische minderheden of andere bijzondere aandachtsgroepen voor het CDA wel onder sociale vernieuwing valt. Dit onlokte de minister de uitspraak: 'Wij laten alles bij het oude en vernieuwen sociaal.'

Het was haar niet duidelijk waar voor het CDA de schoen precies wrong.

Dales zei vanmorgen in antwoord op vragen van het CDA dat 'naar de stellige overtuiging van het kabinet de nota sociale vernieuwing niet in strijd is met de grondwet'.

De minister verwacht dat de scholen het in de leerlingenaantallen zullen merken als ze niet mee willen werken. 'Dat zet ik naast de klassieke bemoeizucht van de overheid: het afdwingen bij wet.'