De Vries: verhoging van premies slecht idee

DEN HAAG, 31 mei Minister De Vries (sociale zaken) is tegen verhoging van de ziektekostenpremies om de looneisen in de gezondheidszorg te financieren. Een dergelijke maatregel zou onder meer de koppeling tussen lonen en uitkeringen in gevaar brengen, aldus de minister. Hogere premies, die vaak leiden tot hogere looneisen, verzwaren de collectieve lastendruk. Dat is in strijd met het regeerakkoord.

De Vries reageerde vanochtend op uitlatingen van minister d'Ancona (WVC) over een mogelijke oplossing voor het conflict. Op de vraag of de ziektekostenpremies mogelijk omhooggaan zei d'Ancona gisteren in een vraaggesprek dat geen enkele maatregel kan worden uitgesloten.

De Vries: 'Op zichzelf heb ik daar natuurlijk wel begrip voor, maar je kunt een gulden maar een keer uitgeven. Ik zie dan toch wel heel duidelijk een spanning ontstaan tussen het uitgeven van die premieguldens in de sfeer van verlichting van de werkdruk in de gezondheidszorg en de vraag of straks de koppelingen van de uitkeringen nog wel betaalbaar zijn. Ik kan me niet goed voorstellen dat mevrouw d'Ancona en de heer Simons de bedoeling hebben gehad om met hun uitspraken op dit punt als het ware de koppelingen in gevaar te brengen', aldus De Vries.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt verhoging van de ziektekostenpremies bespreekbaar. Het CDA stelt als voorwaarde dat daar een lastenverlichting elders tegenoverstaat.

Het kabinet wil morgen met een voorstel komen om de impasse in de onderhandelingen over de CAO voor het ziekenhuiswezen te doorbreken. FNV-voorzitter Stekelenburg deed de partijen gisteren de suggestie om voor de gezondheidszorg voortaan tweejarige CAO-afspraken te maken. Een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken onderstreept dat werkgevers en werknemers zelf de vrijheid hebben om een meerjarige CAO aan te gaan.

Pag.7: Acties