CDA en VVD tegen een wettelijk verbod fosfaten

DEN HAAG, 31 mei De Tweede-Kamerfracties van de VVD en het CDA hebben bezwaar tegen een wettelijk fosfaatverbod in was- en schoonmaakmiddelen waartoe minister Alders (milieubeheer) wil komen. Volgens Te Veldhuis (VVD) is zo'n verbod in strijd met regels van behoorlijk bestuur nu de zeepfabrikanten door vrijwillige afspraken met de overheid ervoor gezorgd hebben dat 95 procent van de wasmiddelen fosfaatvrij zijn.

Dat bleek vanmorgen in het overleg van de Tweede Kamer met de ministers Alders en Maij-Weggen (waterstaat) over het beleid tegen de fosfaatvervuiling. Mevrouw M. de Jong (CDA) liet weten dat haar fractie een wettelijk fosfaatverbod overbodig vindt. De PvdA-fractie meent dat zo'n verbod juist dringend nodig is en steunt daarmee de milieubeweging in haar opvatting dat door een wettelijke regeling voorkomen moet worden dat buitenlandse, fosfaathoudende wasmiddelen in Nederland in de handel komen.

Volgens de Nederlandse vereniging van zeepfabrikanten is het antifosfaatbeleid van de overheid tot nu toe volkomen verkeerd geweest doordat alle aandacht is geconcentreerd op fosfaten in wasmiddelen. Daardoor is men, aldus secretaris Van Hoogstraten van de zeepfabrikanten, 'nog geen barst' opgeschoten met het totale fosfaatprobleem in het oppervlaktewater.

Na het succes van fosfaatvrije wasmiddelen, dat minder dan tien procent uitmaakt van de totale fosfaatproblematiek, wil minister Alders nu de komende vijf jaar vooral komen tot defosfatering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Volgens hem bestaan daarvoor geen technische belemmeringen meer, maar gaat het alleen nog om hoe deze schoonmaakoperatie moet worden gefinancierd. Hetzelfde geldt voor de hoogstnoodzakelijke vermindering van de fosfaatvervuiling in de agrarische sector.