Werkgevers afwachtend over plan leer-werkcombinatie

DEN HAAG, 30 mei De organisaties van werkgevers VNO, NCW en NCOV, hebben afwachtend gereageerd op de plannen van commissie-Rauwenhoff om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De organisaties wijzen op de grote tekorten op de onderwijsbegroting. Ze vrezen dat daardoor geen betrouwbare afspraken zijn te maken met de overheid over het realiseren van leer-werkcombinaties die volgens de commissie-Rauwenhoff overal in het onderwijs moeten worden ingevoerd.

De werkgeversorganisaties willen daarom eerst meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de overheid voor het onderwijs voordat de plannen die voor een belangrijk deel hun instemming krijgen, kunnen worden uitgevoerd.

Het VNO en de grootste onderwijsvakbond ABOP wijzen verder op de grote moeilijkheden die bedrijven nu al ondervinden om voldoende stageplaatsen voor scholieren en studenten te regelen. Ze betwijfelen daarom of semi-overheidsorganisaties en het bedrijfsleven aan de grote vraag naar leer-arbeidsovereenkomsten zullen kunnen voldoen.

De katholieke onderwijsbond KOV wijst de voorstellen van de commissie Rauwenhoff voor het grootste deel van de hand. Het programma in het beroepsonderwijs wordt te eenzijdig gericht op de wensen van het bedrijfsleven terwijl ook dat beroepsonderwijs breder dient op te leiden, aldus de bond. Ook richt de commissie zich volgens het KOV te veel op versterking van de positie van de werkgevers in het onderwijs.