VEB heeft alternatief plan voor omstreden uitkoop Macintosh

ROTTERDAM, 30 mei De Vereniging van Effectenbezitters VEB heeft het detailhandelsbedrijf Macintosh en grootaandeelhouder DSM een alternatief voorgelegd voor de omstreden management buy-out van Macintosh. Alle zittende aandeelhouders moeten volgens het voorstel in de gelegenheid worden gesteld risicodragend deel te nemen in de nieuwe houdstermaatschappij die alle activa en passiva van Macintosh wil overnemen. Voor deze holding kan vervolgens beursnotering worden aangevraagd.

Dit heeft de VEB gisteren bekendgemaakt. De voorstellen van de VEB, de belangengroep van vooral kleine aandeelhouders, staan los van de vage plannen van beleggingsgroep Piet Heyn om een bod uit te brengen op Macintosh.

De VEB heeft bovendien het Amsterdamse advocatenkantoor Caron en Stevens opdracht gegeven te onderzoeken of de directie en de raad van commissarissen van Macintosh de management buy-out, zoals zij die twee maanden geleden hebben voorgesteld, wel mag uitvoeren. De VEB heeft felle kritiek op de wijze waarop de management buy-out gestalte krijgt. Volgens mr. H van Wilsum, advocaat van Caron en Stevens, wordt de mogelijkheid van een kort geding om de buy-out te blokkeren 'zeker voorbehouden'. Een aantal bestuurders van Macintosh (winst 12,8 miljoen, omzet 1 miljard, 5800 werknemers) wil het bedrijf overnemen en heeft daarvoor met investeerder drs. J. J. Kuyten een financieringsmaatschappij opgericht. Met slechts 20 miljoen gulden aan eigen geld kopen zij voor 250 miljoen gulden alle activa en passiva van Macintosh. De transactie komt neer op 46,50 gulden per aandeel. Grootaandeelhouder DSM (goed voor 56 procent van Macintosh) staat achter de plannen.

De VEB is verontwaardigd omdat door deze buy-out een openbaar bod wordt omzeild en de overige aandeelhouders geen kant meer opkunnen. 'Op deze manier is niet sprake van een formele maar wel van een materiele liquidatie', zo zei VEB-directeur mr. R. de Haze Winkelman kort na het bekend worden van het plan voor de management buy-out.

VEB ziet een aantal voordelen in het alternatief dat ze enkele dagen geleden aan Macintosh heeft voorgelegd: DSM kan haar meerderheidsbelang gewoon te gelde maken tegen de overeengekomen prijs. De zittende aandeelhouders kunnen kiezen tussen verkoop van hun aandelen of blijven deelnemen in Macintosh. De vermogenspositie van de nieuwe combinatie wordt aanmerkelijk versterkt aangezien de opbrengst van de oude aandelen Macintosh door de participerende aandeelhouders als eigen vermogen (via de holding) ter beschikking wordt gesteld. De continuiteit van de onderneming wordt gezien de verbeterde vermogenspositie beter gewaarborgd. En ook in deze opzet is een fiscale eenheid mogelijk tussen holding en werkmaatschappij. Macintosh noemde dat een essentiele voorwaarde voor de buy-out.

De directie van Macintosh liet vanochtend weten nog geen commentaar te hebben op het voorstel van de VEB. Op de eerstkomende vergadering van de raad van commissarissen zal een besluit worden genomen over het voorstel, aldus een woordvoerder van de directie. Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 juni kunnen de aandeelhouders Macintosh zich over de buy-out uitspreken.