VB Accountants

VB accountants zag in 1989 de omzet met zeven procent stijgen tot 121 miljoen gulden. De winst steeg tot 4,2 miljoen gulden. Het aantal werknemers nam met 64 toe tot 1.233. Voor 1990 verwacht VB accountants een verdergaande groei, ondanks het stabiliserende of dalende controlebudget bij Nederlandse gemeenten, haar belangrijkste markt. Opdrachten uit de Nederlandse Antillen en activiteiten in het buitenland moeten de groei mogelijk maken.