Schadevergoeding geeist namens slachtoffers dr. F.

ROTTERDAM, 30 mei Het Clara Wichmann Instituut zal van het bestuur van de Heldring Stichtingen in Zetten schadevergoeding eisen voor de slachtoffers van seksueel misbruik door de vroegere directeur-psychiater Th. F. van deze inrichting voor moeilijk opvoedbare jongeren.

Dit zegt mr. D. Pessers van het Clara Wichmann Instituut, wetenschappelijk instituut voor vrouwen en recht, naar aanleiding van de veroordeling van F. vanmiddag door de Arnhemse rechtbank. Het instituut biedt de slachtoffers van F. juridische bijstand. 'De veroordeling houdt in dat F. zich in dienst van de Heldring Stichtingen onrechtmatig heeft gedragen jegens pupillen. Daarvoor zullen we de werkgever aansprakelijk stellen. Het bestuur zal op korte termijn met een adequate schadevergoeding over de brug moeten komen', aldus Pessers.

Aan vijf ex-pupillen van de Zettense inrichting werd in kort geding eerder een door F. te betalen voorschot op een schadevergoeding toegewezen. Maar daarvan hebben zij nog geen cent gezien, omdat F. niet in staat zou zijn te betalen.

Indien het bestuur van de Heldring Stichtingen aansprakelijkheid voor het veroordeelde gedrag van F. afwijst, zal het Clara Wichmannn Instituut schadevergoeding voor de slachtoffers van F. claimen van de staat. 'De staat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de instellingen in de kinderbescherming waaraan pupillen worden toevertrouwd. Door niet in te grijpen in Zetten is de staat nalatig geweest', aldus Pessers.