SBB Bouwgroep

SBB Bouwgroep te Beverwijk heeft vorig jaar zijn winst met 19,3 procent zien stijgen tot fl.2,05 miljoen. De omzet groeide met 4,8 procent tot fl.

140,8 miljoen. De produktie in de bedrijfstak nam toe met ongeveer vier procent. Dit jaar zal de groei afnemen, vooral door minder woningbouw.

Van de winst is fl.1,64 miljoen toegevoegd aan de reserves. Het groepsvermogen is daardoor toegenomen van fl.17,4 miljoen eind 1988 tot fl.19,2 miljoen eind 1989. SBB heeft nog een flinke orderportefeuille, waardoor de daling van het volume pas in 1991 zichtbaar wordt. Voor 1990 verwacht de groep een stijging van winst en omzet met twintig procent.