PvdA: kopen van woning stimuleren met 'bouwsparen'

DEN HAAG, 30 mei De PvdA is voorstander van een systeem van bouwsparen om het kopen van woningen voor de lager-betaalden te stimuleren. Bij bouwsparen spaart de koper eerst geld voor de aankoop van een woning, waarna de overheid er een premie bijlegt. Het ministerie van volkshuisvesting moet volgens de Tweede-Kamerfractie van de PvdA nader onderzoek doen naar de mogelijkheid van dit systeem.

In opdracht van de fractie heeft een commissie onder leiding van de voormalige staatssecretaris van volkshuisvesting, J. Schaefer, een voorstel voor bouwsparen op papier gezet. Volgens dit plan sluit een toekomstige koper een overeenkomst met een bank dat hij zeven tot tien jaar lang jaarlijks een bedrag van 1.000 tot 3.000 gulden op een aparte, geblokkeerde rekening laat zetten. Omdat het geld voor langere tijd vaststaat, geeft de bank een rente die iets hoger is dan bij een gewone spaarrekening. Die rente wordt niet uitgekeerd, maar op de rekening bijgeschreven en wordt niet fiscaal belast. De fiscus krijgt daar later compensatie voor doordat de bouwspaarder dank zij het eigen geld een lagere hypotheek hoeft te nemen en dus minder hypotheekrente zal aftrekken. De spaarder heeft de mogelijkheid de overeenkomst met de bank tussentijds te verbreken. Daarvoor hoeft hij geen boete te betalen; wel moet hij dan alsnog inkomstenbelasting over de rente betalen.

Als de bouwspaarder een huis koopt, kan hij rekenen op een premie van de overheid, mits zijn belastbaar inkomen de 43.500 gulden niet overschrijdt. De premie is hoger als hij meer heeft gespaard en verder krijgen de lagere inkomens hogere premies. Zo krijgt iemand die 10.000 gulden heeft gespaard tegen een rente van 6 procent en een inkomen van maximaal 33.500 gulden heeft, een premie van 37.000 gulden. En wie 38.500 tot 43.500 gulden verdient incasseert 17.000 gulden. Is het spaargeld bijvoorbeeld 40.000 gulden, dan bedragen de premies respectievelijk 49.000 en 29.000 gulden. Bij een hogere rente zijn ook de premies hoger.

Het voordeel van dit systeem boven de huidige premieregeling is volgens de PvdA-commissie dat het ook voor bestaande woningen kan worden gebruikt. De woningen moeten wel worden gekeurd om na te gaan of de koopsom in overeenstemming is met de kwaliteit. Verder zou het systeem van bouwsparen ook kunnen worden gebruikt voor woningverbetering en groot onderhoud.

In opdracht van CDA-staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting zet een werkgroep op het ogenblik de voor- en nadelen van het huidige systeem van eigen woningen met gemeentegarantie op een rij. Daarbij, zo heeft Heerma onlangs aan de Tweede Kamer laten weten, zal ook worden nagegaan of het opportuun is kopers in het vervolg te verplichten eigen geld in te brengen. Het is volgens de staatssecretaris 'relevant dat potentiele kopers in staat zijn of in staat worden gesteld eventueel benodigd geld bijeen te sparen'.

Van het PvdA-rapport over bouwsparen had het ministerie van volkshuisvesting nog geen kennis genomen. Het kon er vanmorgen geen reactie op geven.