Problemen fiscus bekend bij aantreden van kabinet

DEN HAAG, 30 mei Toenmalig minister Ruding (financien) heeft al in september van het vorig jaar aan premier Lubbers laten weten dat het budget voor de automatisering van de Belastingdienst 'onvoldoende is voor een verantwoorde bedrijfsvoering'.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief die de secretaris-generaal van financien namens de bewindsman aan de minister-president heeft gestuurd.

Staatssecretaris Van Amelsvoort erkende vanmorgen dat hij al bij zijn aantreden in november in kennis is gesteld van deze brief. Vorige week had hij in de Kamer nog verklaard dat de brief hem pas een maand geleden onder ogen kwam. Van Amelsvoort deed zijn mededeling vanmorgen in een ongebruikelijke verklaring aan het begin van voortgezet mondeling overleg met de Kamercommissie voor financien. VVD'er De Korte zei dat door de verklaring de geloofwaardigheid van de staatssecretaris nadrukkelijk op het spel is komen te staan.

Hij concludeerde dat Van Amelsvoort reeds in november 'gedetailleerd' op de hoogte was van de problemen bij de Belastingdienst. Van Amelsvoort bestreed dit. 'Ik was in essentie op de hoogte en dat is niet hetzelfde als gedetailleerd.' Uit de brief van 27 september 1989, die nog niet bij de Kamer bekend is, worden de benodigde investeringsbedragen in de automatisering voor de jaren 1990 tot 1994 afzonderlijk opgesomd voor de automatisering en voor de huisvesting. Minister Ruding sprak vervolgens op 20 oktober in een brief aan Lubbers 'zijn zorg en verbazing' uit dat de financiele claims niet in het regeerakkoord waren opgenomen. 'De staatssecretaris heeft zich goed in de nesten gewerkt', aldus De Korte. Ook de fracties van D66 en Groen Links spraken hun verbazing uit over de verklaring van Van Amelsvoort. De oppositiefracties concludeerden dat ook minister Kok (financien) van de informatie op de hoogte moet zijn geweest. D66'er Ybema noemde de gebrekkige wijze waarop de staatssecretaris de Kamer bij de begrotingsbehandeling in januari informeerde 'gevaarlijk'. De coalitiefracties van CDA en PvdA reageerden vanmorgen nauwelijks op de verklaring van Van Amelsvoort. De CDA-woordvoerder gaf wel aan dat de staatssecretaris de Kamer voortaan 'ruimhartiger' dient te informeren. Van Amelsvoort zegde de Kamer een regelmatige voortgangsrapportage toe over de ontwikkelingen bij de Belastingdienst. Van Amelsvoort zei dat hij na zijn aantreden had besloten niets met de brief te doen en te wachten tot het overleg over de begroting van 1991 zou beginnen. Hij sprak tegen dat de bewindslieden een half jaar verloren hadden laten gaan. 'Het regeerakkoord was al gesloten', zo zei hij.

De fracties van VVD, D66 en Groen Links willen op korte termijn een plenair debat met staatssecretaris Van Amelsvoort. De Korte gaf aan dat ook minister Kok daarbij aanwezig dient te zijn. Het debat zal niet zozeer meer gaan over de inhoudelijke zaken, maar over de relatie tussen de staatssecretaris en de Kamer. 'Dan zullen wij ons een nader oordeel vormen.'

In het mondeling overleg zei De Korte nog dat Van Amelsvoort de Kamer in januari 'een verkeerd beeld' heeft voorgespiegeld van de kennis die hij op dat moment had.

    • Hans Buddingh'
    • Robert van Deroer