Plan: hotel-eiland in Tjeukemeer

JOURE, 30 mei Een plan om een 'hotel-eiland' aan te leggen in het Friese Tjeukemeer bij Sint Nicolaasga is gisteren gepresenteerd door de Grontmij in Drachten in het gemeentehuis te Joure. Het plan kost dertig miljoen gulden. Het project is opgezet in opdracht van de Duitse projectontwikkelaar H. Beestermuller. Hij verwacht een jaaromzet van tien miljoen gulden. Het hotelcomplex wordt gebouwd op een kunstmatig eiland in het Tjeukemeer, dat met zand wordt opgespoten. Het hotel en de appartementen moeten ruimte bieden voor 360 bedden. Als de betrokken gemeenteraden akkoord gaan, kan volgend voorjaar met de bouw worden begonnen.