Perscombinatie

De nettowinst van de Perscombinatie, uitgeefster van onder meer Het Parool, Trouw en De Volkskrant, is in 1989 gestegen met 25,6 procent tot fl.12,7 miljoen. Het hogere resultaat is behaald bij een omzet die steeg met 7,7 procent van fl.293 miljoen tot fl.316 miljoen. De verbetering van het resultaat in 1989 is vooral toe te schrijven aan de groei van het advertentievolume van de uitgegeven dagbladen van de Perscombinatie met 5,1 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de advertentie-omzet zich positief ontwikkeld. Als deze ontwikkeling zich voortzet, zal het resultaat in 1990 hoger uitkomen dan in 1989. In oplage is de Volkskrant vorig jaar het sterktst gegroeid, de oplage van Trouw steeg licht en die van Het Parool daalde verder. In de laatste maanden van 1989 en het eerste kwartaal van dit jaar verminderde de daling bij Trouw echter substantieel.