Nog geen akkoord over Wir-compensatie

DEN HAAG, 30 mei Minister Andriessen van economische zaken en Kok van financien hebben vanmorgen opnieuw urenlang vergaderd over de tegenvaller bij de investeringspremie WIR. De beide bewindslieden waren het rond het middaguur nog steeds niet eens over de hoogte van de tegenvaller. Het verschil van mening daarover belemmert het maken van afspraken over de compensatie van de tegenvaller.

Minister Kok wil dat de werkgevers een bedrag van 3,2 miljard gulden terugbetalen door te korten op de aftrekbaarheid van de gemengde kosten, door het lage vennootschapstarief bij een hoger winstbedrag in te laten gaan of door opcenten te heffen over het bedrag dat een onderneming aan belasting moet betalen. Omdat deze maatregelen pas volgend jaar ingaan, wil Kok dit jaar een verhoging van een werkgeverspremie. Daar verzet minister De Vries van Sociale Zaken zich tegen. Hij is bang dat de premie niet tijdelijk zal zijn.

Minister Andriessen vindt dat zijn collega op financien de tegenvaller 1,3 miljard gulden te hoog inschat. Hij is niet bereid afspraken te maken als ze het over de hoogte van de tegenvaller niet eens worden.

Een meevaller in de aardgasbaten biedt volgens het ministerie van financien geen uitkomst in het meningsverschil met economische zaken. Of het geld ooit in de staatskas zal vloeien hangt af van een meningsverschil tussen de Nederlandse Aardoliemaatschappij en een Duitse afnemer. Het ministerie gaat ervan uit dat het jaren zal duren voordat dit conflict is uitgevochten.