Milieupolitie in Antwerpen van corruptie beticht

BRUSSEL, 30 mei De Antwerpse milieupolitie is corrupt. Dat is de toon van een officiele klacht die de Antwerpse politierechter Paul Morrens heeft ingediend.

Volgens Morrens, die vroeger substituut-procureur (officier van justitie) voor milieuzaken in Antwerpen was, laat de milieupolitie zich feteren met dure diners, reisjes en cadeaus door van milieuvervuiling verdachte bedrijven in ruil voor het niet aanhangig maken van milieudelicten.

Morrens maakt ook melding van het gerucht dat er een stilzwijgend akkoord bestaat tussen Antwerpse havenbedrijven en het Centrum voor Lucht- en Waterverontreiniging (CLW) dat erin zou bestaan dat de gerechtelijke autoriteiten bij milieu-overtredingen buiten de zaak worden gehouden. De milieupolitie is volgens Morrens op de hoogte van die overeenkomst maar knijpt daarvoor een oogje toe.

Niet bekend

Op de vraag naar het waarheidsgehalte van de aanklacht van Morrens zei Govaert vanmorgen te menen dat die 'afgezwakt moet worden'.

'Er is sprake van relatiegeschenken. Maar op zich zelf is het aannemen daarvan niet strafbaar.'

Er was volgens de substituut nog geen verband geconstateerd tussen dergelijke geschenken en het al of niet maken van processen-verbaal.

Volgens de Gazet van Antwerpen is de achtergrond van de klacht een conflict tussen de negen man sterke milieupolitie en het Antwerpse parket. In justitiele kringen wordt de toestand bij de milieupolitie 'totaal verziekt' genoemd, onder meer als gevolg van een aantal politieke benoemingen. Die in Belgie wijd verbreide praktijk houdt in dat strategische posten in het ambtelijk apparaat bijna uitsluitend worden ingenomen door politieke vrienden van de hoogst verantwoordelijken.

Morrens verwijt de milieupolitie ook systematisch conflicten uit te lokken met de OVAM (Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) en de VMZ (Vlaamse maatschappij voor Waterzuivering), waardoor efficiente samenwerking onmogelijk is geworden.

De Antwerpse milieupolitie werd begin 1987 opgericht als bijzondere afdeling van de Antwerpse stadspolitie. De eind 1987 benoemde milieu-substituut Morrens wist toen nationale faam te verwerven door de krachtige manier waarop milieuvervuilers werden aangepakt. Morrens werd later benoemd tot politierechter. Volgens interne bronnen heeft de milieupolitie tegenwoordig aanzienlijk minder zaken te behandelen dan vroeger. Substituut-procureur Govaert noemt dat een 'logisch gevolg' van het feit dat er een intern onderzoek aan de gang is.

    • Frits Schaling