Kabinet wil impasse in zorgsector met nieuw voorsteldoorbreken; Hogere ziektekostenpremie niet uitgesloten

DEN HAAG, 30 mei Het kabinet werkt aan een voorstel om de impasse in de onderhandelingen over de CAO voor het ziekenhuiswezen te doorbreken. Het gaat daarbij om extra geld voor het verlichten van de werkdruk en een loonsverhoging. Zodra het kabinet het daarover eens is wellicht nog deze week nog, zal het voorstel met werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg worden besproken.

Minister d'Ancona (WVC) zei vanochtend voor de VARA-radio dat zij samen met staatssecretaris Simons (volksgezondheid) overleg voert met minister Kok (financien) over het beschikbaar stellen van extra geld. Verhoging van de ziektekostenpremies is volgens d'Ancona niet uitgesloten. Simons voelde er tot nu toe niets voor om de eis van vakbonden en werkgevers te honoreren om 130 miljoen gulden extra uit te trekken voor verlichting van de werkdruk in de gezondheidszorg.

De nieuwe stap van de bewindslieden staat volgens d'Ancona los van het gisteren genomen besluit van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) om woensdag 13 juni uit te roepen tot landelijke 'dag van het arbeidsconflict'. Directies van instellingen in het hele land willen dan actie voeren om het kabinet ertoe te bewegen meer geld uit te trekken voor de oplossing van het arbeidsconflict. Intussen worden de acties in de gezondheidszorg uiteenlopend van werkonderbrekingen en zondagsdiensten tot opnamestops in verpleeghuizen steeds grimmiger. Bonden en werkgevers reageerden vanochtend positief op de nieuwe ontwikkeling, maar zien hierin geen aanleiding de acties op te schorten.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat er nu een doorbraak moet komen. Volgens de kleinste van de twee regeringsfracties moet het kabinet bereid zijn extra geld uit te trekken voor zowel het verlichten van de werkdruk als een verhoging van de salarissen. De CDA-fractie wil zich nog niet bemoeien met het arbeidsconflict. Vooralsnog vindt zij het aanbod van Simons voldoende om voor verlichting van de werkdruk het geld dat deze kabinetsperiode beschikbaar is eerder uit te geven. Volgens FNV-voorzitter J. Stekelenburg kan het conflict worden opgelost als overheid, werkgevers en bonden meerjarige afspraken maken over loonsverhoging en verlichting van de werkdruk. Zo'n akkoord is te betalen door voor volgende jaren beschikbaar geld eerder uit te geven, een geringe premieverhoging en zonodig een beroep op de reserves van de sociale fondsen.

Pag.3: Tweejarige CAO bepleit Pag.9: Hoofdartikel