Hoofdrolspelers niet bij proces Ambrosiano

ROME, 30 mei In Milaan is gisteren het langverwachte proces begonnen over de ineenstorting van de Banco Ambrosiano in 1982, het geruchtmakendste financiele schandaal in Italie na de Tweede wereldoorlog. De bank, indertijd de grootste particuliere bank van het land, had bij zijn faillissement een schuld van drie miljard gulden. Er staan 35 mensen terecht. Onder hen zijn vooraanstaande industrielen, voormalige bestuursleden van de bank, en Licio Gelli, het hoofd van de verboden vrijmetselaarsloge Propaganda Due. De meeste verdachten maakten echter gebruik van de mogelijkheid die de Italiaanse wet biedt om bij verstek terecht te staan.

Verwacht wordt dat het proces, resultaat van zeven jaar onderzoek, geruime tijd zal duren. Advocaten voor de verdachten hebben duidelijk gemaakt dat zij allerlei vertragingstaktieken zullen hanteren. Twee hoofdrolspelers ontbreken bij het proces. Roberto Calvi, de president van de Banco Ambrosiano, werd een paar maanden voordat zijn bank officieel failliet werd verklaard hangend onder een brug in Londen aangetroffen. In verschillende onderzoeken heeft de Britse justitie geen bewijzen kunnen vinden voor de in Italie hardnekkige hypothese dat Calvi is vermoord omdat hij teveel wist en het benauwd begon te krijgen. Officieel heeft Calvi zelfmoord gepleegd. Via introductiebrieven die moesten leiden tot leningen en via onduidelijke financiele instellingen in Latijns Amerika is het Vaticaan, een van de grootste aandeelhouders van de Banco Ambrosiano, direct betrokken geweest bij het frauduleuze faillissement. De Amerikaanse aartsbisschop Paul Marcinkus, die ten tijde van de contacten met Calvi de financiele touwtjes in handen had in het Vaticaan, staat evenmin als Calvi terecht. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft bepaald dat Marcinkus niet onder de Italiaanse jurisdictie valt, omdat hij een hoge bestuursfunctie heeft bekleed in een andere staat, het Vaticaan.

Verwacht wordt dat het proces nieuwe informatie zal opleveren over de betrokkenheid van het Vaticaan. Flavio Carboni, de man die Calvi op zijn laatste reis naar Londen heeft begeleid en een van de weinige verdachten die gisteren wel in de rechtszaal waren, zei over het proces: 'Het Vaticaan zal er niet goed van af komen.' Licio Gelli was gisteren de belangrijkste afwezige verdachte. Als hoofd van de vrijmetselaarsloge P-2 wordt hij beschouwd als een spin in het web. Sinds Calvi dood is, is Gelli volgens sommigen degene die het meeste weet van de malversaties van de Banco Ambrosiano. Gelli staat formeel onder huisarrest nadat een rechter had bepaald dat hij wegens een vermeende hartkwaal niet in de gevangenis hoefde te zitten. De aangekondigde spoedoperatie waar zijn advocaat mee schermde om Gelli thuis te krijgen, is echter nooit doorgegaan. Na de eerste dag is het aantal verdachten in het proces gedaald tot 31. Een verdachte werd aangeklaagd wegens een minder vergrijp, waarvoor hij apart terecht zal staan. Ook drie zieke bejaarde administrateurs van de Banco Ambrosiano zullen in een apart proces worden berecht.

    • Marc Leijendekker