Homburg

Het vleesverwerkende bedrijf Homburg verwacht over 1990 weer met positieve cijfers te kunnen komen. In 1989, een jaar dat in het teken stond van een organisatorische en financiele herstructurering, daalde het verlies van fl.35,6 miljoen naar fl.3,9 miljoen. Het bedrijkfsresultaat steeg van fl.21 miljoen negatief naar fl.7 miljoen negatief. Door saneringsmaatregelen daalde de omzet van fl.300 miljoen naar fl.55 miljoen. De eind 1989 en begin 1990 verrichte overnemingen zullen de omzet dit jaar doen stijgen tot boven de fl.300 miljoen.