FNV bepleit 2-jarige CAO gezondheidszorg

DEN HAAG, 30 mei De voorstellen die het kabinet tot nu toe heeft gedaan om de impasse in het arbeidsconflict in de gezondheidszorg te doorbreken zijn veel te defensief en te weinig creatief. De rust aan het 'woelige loonfront' kan terugkeren als in een tweejarige CAO een behoorlijke loonsverhoging van 7 procent wordt afgesproken. Dat zei FNV-voorzitter J. Stekelenburg vanochtend op een congres in Groningen. 'Ik hoop oprecht dat betrokken partijen mijn voorstellen zullen oppakken. Ik ben namelijk bang dat verlenging van het huidige conflict zeer veel schade doet aan het imago, de aantrekkingskracht en dus de toekomst van de zorgsector', aldus Stekelenburg. De werkgevers in het ziekenhuiswezen hebben voor een eenjarige CAO 3,5 procent ruimte beschikbaar.

Het voorstel waarmee het kabinet nog deze week wil komen sluit aan op de notitie die d'Ancona en Simons vorige week presenteerden over de arbeidsmarkt in de zorgsector. Zij pleitten daarin voor structurele oplossingen om de werkdruk in de gezondheidszorg te verminderen, zoals betere kinderopvang om het mogelijk te maken dat meer vrouwen in de gezondheidszorg kunnen worden ingeschakeld. De bewindslieden waren tot nu toe slechts bereid voor een 'integrale benadering' van de problemen deze kabinetsperiode eerder geld uit te trekken. Bonden en werkgevers vinden deze maatregelen niet toereikend.

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer is voorstander van een kleine verhoging van de ziektekostenpremie als die kan bijdragen tot het beeindigen van het arbeidsconflict. Op die manier betalen alle burgers mee aan het oplossen van de problemen. Daarnaast vindt de PvdA dat net als vorig jaar een deel van het geld beschikbaar kan komen door in te teren op de reserves van het pensioenfonds in de gezondheidszorgsector, de PGGM. Een verbetering van de salarissen moet volgens de PvdA-fractie geen algehele loonsverhoging zijn, maar worden gekoppeld aan een herwaardering van de functies. Vijf jaar geleden is uit een functiewaarderingsonderzoek gebleken dat in de gezondheidszorg de verpleegkundigen een achterstand in salaris hebben van zes procent. Die is tot nu toe slechts voor de helft ingelopen. Op korte termijn zou volgens de PvdA de resterende drie procent moeten worden uitgekeerd. Door te kiezen voor de functiewaardering probeert de PvdA te voorkomen dat ook andere groepen trendvolgers zoals het spoorweg- of omroeppersoneel bij de overheid aankloppen voor een salarisverhoging.