EG-ministers zwakken resolutie racisme af

BRUSSEL, 30 mei De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Gemeenschap, heeft ontstemd gereageerd op wijzigingen die de EG-ministers van sociale zaken gisteren hebben aangebracht in een door haar voorgestelde resolutie tegen racisme en vreemdelingenhaat.

De door de Commissie ingediende tekst bevatte de belofte racisme te bestrijden dat gericht is tegen iedereen die in de Europese Gemeenschap verblijft. De ministers veranderden de resolutie zo dat deze nu slechts van toepassing is op onderdanen van de twaalf EG-landen.

Uit protest tegen deze afzwakking heeft de EG-Commissie geweigerd de resolutie mede te ondersteunen. De resolutie heeft geen bindende kracht maar is bedoeld als uitdrukking van de wil van de Gemeenschap raciaal geweld en discriminatie tegen te gaan. De amendementen van de ministers hebben tot gevolg dat de resolutie bijvoorbeeld niet van toepassing is op de vijf miljoen legale gastarbeiders in de Gemeenschap voor zover ze niet de nationaliteit van een EG-land hebben verworven.

Groot-Brittannie voerde de EG-landen aan die de oorspronkelijke tekst veel te ver vond gaan. De Britse minister voor werkgelegenheid, Michael Howard, betoogde dat de resolutie de Europese Commissie te veel bevoegdheden toekende. De Commissie is niet competent studies uit te voeren die betrekking hebben op niet-EG-burgers en daar voorzag haar voorstel in, aldus de Britse redenering. Groot-Brittannie onderstreepte gisteren dat deze bezwaren niet betekenen dat het zijn houding tegen het racisme verzacht. Minister Howard: 'We blijven vastbesloten racisme aan te pakken'. De Nederlandse minister van sociale zaken, De Vries, vond dat de resolutie nu 'wat vrijblijvend gesteld' is. 'Je kunt stellen dat de resolutie in deze vorm niet veel body heeft', merkte hij op. Nederland zal volgens hem proberen eind juni op de topconferentie van de EG in Dublin de verklaring over het racisme aan te scherpen.