De Schelde keert terug in civiele scheepsbouw

DEN HAAG, 30 mei Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen keert terug op de civiele markt voor scheepsnieuwbouw. Het bedrijf heeft in het buitenland een aantal offertes uitstaan voor specialistische schepen.

De Schelde (scheeps-, machine- en ketelbouw) keerde in het midden van de jaren zeventig de civiele scheepsbouw de rug toe. Sinds die tijd legt het bedrijf zich volledig toe op de marinebouw.

Nu de internationale scheepsnieuwbouw een duidelijke opleving doormaakt, ziet de werf perspectieven in de markt voor kleine en middelgrote schepen met complexe technologie. Het gaat onder andere om koelschepen. 'Ik zie ons niet gauw grote tankers of bulkcarriers bouwen', aldus directievoorzitter drs. A. B. A. de Smit vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag 1989. Volgens De Smit 'is er niets wat De Schelde ervan weerhoudt de civiele nieuwbouwmarkt op te gaan'.

De vroegere dochter van Rijn-Schelde-Verolme (RSV) is volledig eigendom van de staat. 'Op langere termijn is privatisering best waarschijnlijk. Op dit moment zijn er geen concrete intiatieven in die richting', zei De Smit.

De Schelde behaalde vorig jaar een netto resultaat van 17,7 miljoen gulden tegen 17,9 miljoen gulden over 1988. Het eigen vermogen nam toe van 202,5 miljoen gulden tot 229,4 miljoen gulden. De Smit: 'De financiele positie van De Schelde is sterk, de orderportefeuille is ruim en van goede kwaliteit.'

De directie verwacht voor dit jaar een zelfde resultaat als in 1989. De Schelde legt deze zomer de laatste hand aan een strategisch plan voor de toekomst. Het bedrijf wil zich toeleggen op hoogwaardige maritieme constructies, voor civiele en defensiedoeleinden, energie, proces- en milieutechnologie en gevelconstructies.

De marinebouw blijft tot de kernactiviteiten van De Schelde behoren. De opdracht voor acht M-fregatten voor de Koninklijke Marine biedt nog werk tot in het midden van de jaren negentig. Niettemin is defensie 'een afbrokkelende markt', aldus De Smit. De Schelde wil met de Nederlandse overheid afspraken maken over een optimale afstemming van opdrachten. Op de internationale marinemarkt ziet de werf nog 'incidentele mogelijkheden'.

De Schelde hoopt klanten te kunnen vinden in het Midden- en Verre Oosten.

Naast de ontwikkeling van projecten voor de civiele scheepsnieuwbouw wil De Schelde zich opnieuw op de offshore-markt manifesteren. Daartoe is een nieuwe dochteronderneming opgericht: De Schelde Offshore.

Van de zes industriegroepen en dochterondernemingen realiseerde vooral de industriegroep scheepsreparatie vorig jaar een aanmerkelijk beter resultaat als gevolg van de opleving van de markt. In de ketelbouw leed De Schelde een verlies van circa 10 miljoen gulden.

De Vlissingse scheepswerf De Schelde heeft zich sinds midden jaren zeventig op marinebouw geconcentreerd. (Foto NRC Handelsblad/Leo van Velzen)