d'Ancona wil snel reclame op regionale radio toestaan

DEN HAAG, 30 mei Minister d'Ancona (WVC) is bereid mee te werken aan het op korte termijn toestaan van reclameboodschappen op lokale en regionale omroepen. De minister zei dit gisteren in de Tweede Kamer. Reclame op de kleinschalige omroep, die nu nog is verboden, kan naar schatting 42 miljoen gulden per jaar opbrengen.

De Kamer wil het voorstel tegelijk behandelen met het plan van d'Ancona om de STER toe te staan op zondag reclame uit te zenden als dat om financiele redenen noodzakelijk is. Het reclameverbod voor de kleinschalige omroep kan dan al op 1 januari verdwijnen. De grote fracties menen dat de voorstellen voor een nieuwe structuur voor lokale en regionale omroepen losgekoppeld kunnen worden van de opheffing van het reclameverbod.d'Ancona onderstreepte dat de invoering van lokale en regionale reclame zorgvuldig en in samenwerking met de lokale en regionale pers moet gebeuren. Op verschillende plaatsen wordt al aan samenwerkingsovereenkomsten met de dag- en nieuwsbladen gewerkt, aldus de minister.

De grote rol die d'Ancona in haar notitie over de lokale omroep aan de gemeenten toebedeelt, viel bij de Kamer slecht. In de notitie wordt voorgesteld de gemeenten te laten beslissen over oprichting en financiering van de lokale omroepen en bovendien moet de gemeente toezicht houden op de omroep en op de samenwerking met de lokale pers. De mediaspecialisten in de Kamer bepleitten een grotere rol voor het Commissariaat voor de Media. VVD en D66 waren het ook niet eens met het voorstel om maar een lokale omroep per gemeente toe te staan.