d'Ancona na acties bereid tot gesprek

ROTTERDAM, 30 mei Na een maand actievoeren lijkt een doorbraak in het conflict in de gezondheidszorg in zicht. Minister d'Ancona (WVC) heeft zich vanmorgen bereid getoond te kijken of het toch niet mogelijk is extra geld uit te trekken om de werkdruk te ontlasten en de salarissen te verhogen. Ze nodigde vanmorgen voor de VARA-radio werkgevers en bonden in de gezondheidszorg uit op korte termijn met haar en staatssecretaris Simons te komen praten. Inmiddels wordt in het kabinet aan een nieuw voorstel gewerkt.

De onderhandelingen over de CAO-ziekenhuiswezen zitten al weken vast. De bonden eisen zes procent meer loonruimte, waarvan twee voor verlichting van de werkdruk. De werkgevers, verenigd in de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), hebben 3 a 3,5 procent geboden. De bonden vinden dat de NZR het bod te mooi voorstelt. Een deel van het geld komt uit een verlaging van de pensioenpremies. Ze zien dat niet als extra loonruimte.

Incidentenpolitiek

Toen er geen beweging meer in de onderhandelingen zat, heeft de NZR onder druk van de ziekenhuisdirecties het kabinet gevraagd op korte termijn 1 procent extra te fourneren om iets aan de werkdruk te doen. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 130 miljoen gulden. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) weigerde dit tot twee maal toe met het argument dat hij niet aan incidentenpolitiek wil doen. Vorige week presenteerde hij een notitie over de arbeidsmarkt in de zorgsector. Hij wilde met bonden, werkgevers en verzekeraars overleggen over de besteding van de in totaal 2,2 miljard gulden die het kabinet voor zijn hele zittingsperiode beschikbaar heeft gesteld voor de gezondheidszorg. Op basis van concrete voorstellen was hij bereid een deel van dit geld eerder uit te geven dan was gepland. Als de NZR en de bonden over een maand met concrete voorstellen komen waarmee de werkdruk verlicht kan worden, was hij bereid dat geld al dit jaar beschikbaar te stellen, verklaarde Simons voor de televisiecamera. 'Dat moet hij niet tegen een verslaggever zeggen, maar bij ons op tafel leggen', reageert C. Meijers, CAO-onderhandelaar en lid van het dagelijks bestuur van de NZR. De Ziekenhuisraad liet na de publikatie van Simons notitie weten het overleg met de overheid een maand lang op te schorten. De op het eerste gezicht merkwaardige reactie komt niet zozeer voort uit verbolgenheid over het niet beschikbaar stellen van 130 miljoen extra. 'Dat bedrag staat natuurlijk in geen verhouding tot de 2,2 miljard: daar gaat het ons eigenlijk ook niet om', aldus Meijers.

De NZR is vooral kwaad op Simons wegens zijn houding. Meijers: 'Onze kritiek op hem is dat hij net doet alsof er geen sprake is van een arbeidsconflict. We zijn het met hem eens dat je niet aan incidentenpolitiek moet doen. Maar om op langere termijn de problemen op te lossen, moet eerst wat oud zeer worden opgeruimd. Je moet een vertrouwensbasis leggen met de werknemers. Dat kan niet als je midden in een arbeidsconflict zit. Daarom moet de staatssecretaris nu een gebaar maken.' Ook andere betrokkenen verwijt Meijers geen oog te hebben voor het arbeidsconflict. De NZR heeft bijvoorbeeld het overleg met de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen eveneens opgeschort. Aanleiding hiervoor was de uitlating van VNZ-voorzitter S. Weijers dat er in de gezondheidszorg nog wel vier miljard kan worden bezuinigd door wat bureaucratie op te heffen. Meijers: 'Dat is een goedkope, makkelijke uitspraak. Iedereen heeft wel zo'n zwieper in huis. Onze leden raken hiervan zeer gefrustreerd.'

Functiewaardering

Door de aanhoudende acties is ook in de PvdA-fractie de overtuiging gegroeid dat het arbeidsconflict niet kan worden opgelost op de manier zoals staatssecretaris Simons voor ogen had. De kleinste regeringsfractie vindt de eisen van de bonden gedeeltelijk gerechtvaardigd. Ze wil wel geld uittrekken om personeel in de gezondheidszorg binnen de functiewaardering hoger in te schalen. In de praktijk komt dit neer op een loonsverhoging. Men wil dat echter niet zo noemen om geen precedent te scheppen voor trendvolgers las spoorweg- en omroeppersoneel. De CDA-fractie is nog niet bereid om extra geld beschikbaar te stellen om het arbeidsconflict in de gezondheidszorg op te lossen.

    • Dick van Eijk