Bonn en Berlijn werken aan werkloosheidsplan

BONN, 30 mei In Bonn en Oost-Berlijn worden maatregelen voorbereid om na 1 juli het ontstaan van massale, 'vermijdbare aanloopwerkloosheid' in de DDR zoveel mogelijk te beperken.

Vooral jeugdwerkloosheid op grote schaal moet worden voorkomen, zo is de doelstelling. De DDR-minister van economische zaken Pohl (CDU) en zijn Westduitse collega Haussmann (FDP) streven er naar om dit jaar circa een miljoen omscholingsplaatsen in de DDR te realiseren. Het overleg is nog in volle gang.

Op 1 juli wordt het systeem van vaste prijzen in de DDR afgeschaft, ook voor eerste levensbehoeften, waarvan de prijzen nu jaarlijks met 30 miljard Ostmark aan subsidie kunstmatig laag worden gehouden. Bij de invoering van de D-mark op 1 juli als betaalmiddel zal alleen een uitzondering worden gemaakt voor de huren en de tarieven in het openbaar vervoer.

Volgens DDR-minister Pohl (CDU), gisteren in Bonn op bezoek bij zijn Westduitse collega, zal na 1 juli voorlopig ter bescherming van DDR-producenten een importheffing van 11 procent worden gelegd op Westduitse consumptieprodukten. Omgekeerd zal de Bondsrepubliek tegelijkertijd voor de invoer van Oostduitse consumptie-artikelen de geldende invoerheffingen met 11 procent verlagen. Investeringsgoederen blijven buiten de sfeer van zulke tijdelijke heffingen, aldus Pohl.

Haussmann gaf er blijk van dat de bondsregering ontevreden is over het tempo waarmee de DDR werkt aan de privatisering van staats- en 'volkseigen' bedrijven, de zogenoemde Kombinate (grote koepelorganisaties per branche) en VEB's. Hij waarschuwde dat dit trage tempo een ongunstig effect kan hebben op buitenlandse investeringen. Pohl beloofde dat voor oktober 1990 de Kombinate ontvlochten en alle 8.000 VEB's geprivatiseerd zullen zijn. Nu geldt dat voor 170 VEB's. Haussmann zei door deze toezegging nu 'wat geruster' te zijn.

De aangekondigde Westduitse overgangssteun van 7 miljard D-mark voor de aanpassing van DDR-bedrijven aan de markteconomie is al per 1 juni beschikbaar, zei hij.