Berghuizer Papier

De eerste vier maanden van dit jaar hebben de Berghuizer Papierfabriek winstherstel gebracht. De nettowinst steeg ten opzichte van dezelfde periode van 1989 van fl.2,9 miljoen naar fl.4,5 miljoen. De omzet daalde in de eerste vier maanden van fl.93,7 miljoen naar fl.91,4 miljoen. Het produktievolume bedroeg onveranderd 45.000 ton. De periode werd gekenmerkt door een herstel van de marges, met name door lagere grondstoffenprijzen. De markt voor houtvrij ongestreken papier laat een lichte groei ten opzichte van 1989 zien. Vooral de vraag naar kopieerpapier is sterk, waardoor de orderpositie voor het eerste halfjaar goed is. Begin 1991 zal Berghuizer een besluit nemen over de eventuele bouw van een nieuwe papiermachine. Hierover is nu een studie gaande.