Benoeming gouverneur Limburg zit muurvast

DEN HAAG, 30 mei De benoeming van een nieuwe commissaris der Koningin in Limburg zit muurvast. De CDA-bewindslieden in het kabinet willen afwijken van de voordracht van de vertrouwenscommissie en alsnog het Limburgse Tweede-Kamerlid drs. P. R. H. M. van der Linden naar voren schuiven. Dit stuit op verzet bij de PvdA-bewindslieden.

Vorige week heeft minister Dales van binnenlandse zaken de Nijmeegse hoogleraar mr. S. C. J. J. Kortmann (CDA) in het kabinet voorgedragen als de nieuwe gouverneur van Limburg. Kortmann was door de uit negen personen bestaande vertrouwenscommissie als eerste op de voordracht gezet. De CDA-bewindslieden willen dat de tweede op de voordracht, Van der Linden, de nieuwe gouverneur wordt. Het gebrek aan bestuurlijke ervaring voeren ze aan als bezwaar tegen Kortmann. De PvdA-bewindslieden in het kabinet zijn tegen de benoeming van Van der Linden, die in de vorige kabinetsperiode enige tijd staatssecretaris van buitenlandse zaken was. Van der Linden werd gedwongen te vertrekken omdat het hem niet lukte de produktie van een fraudebestendig paspoort op poten te zetten. De PvdA ziet het alsnog naar voren schuiven van Van der Linden als een puur partijpolitieke benoeming die niet is gestoeld op de bekwaamheid van de betrokken persoon. Het was aanvankelijk de bedoeling om vrijdag de benoeming van de nieuwe gouverneur in het kabinet af te ronden. Het is onzeker of deze datum haalbaar is. Als de impasse niet kan worden doorbroken bestaat de kans dat geen van de twee huidige kandidaten wordt benoemd. Aanvankelijk was er nog een derde kandidaat voor het gouverneurschap, de Nijmeegse hoogleraar H. Hennekens (CDA). Deze heeft zich echter teruggetrokken toen in de vertrouwenscommissie de stemmen staakten. In tegenstelling tot Kortmann heeft Hennekens wel bestuurlijke ervaring opgedaan, als burgemeester en als directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.