Amro

De intrinsieke waarde van de aandelen Amro Netherlands Fund is in het op 30 april afgesloten boekjaar met 4,2 procent gestegen van fl.73,85 (ex dividend) tot fl.76,97. Het aantal uitstaande aandelen nam af tot 1,15 miljoen. Het fondsvermogen daalde per saldo hierdoor tot fl.88,7 miljoen. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van fl.1,72 tot fl.2,10 per aandeel.