Alanheri

Alanheri (internationale produktenhandel) heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een verlies moeten incasseren van fl.16.000. Over het eerste kwartaal van 1989 werd nog fl.451.000 winst gemaakt. De winst per aandeel bedroeg in het eerste kwartaal vorig jaar fl.0,87. Bij een van 520.000 tot 534.300 stuks gestegen uitstaande aantal aandelen kwam dit kwartaal een verlies per aandeel van drie cent uit de bus. De kasstroom per aandeel daalde van fl.1,40 tot fl.0,61.