Wilde Poolse staking bij spoorwegen voorbij

WARSCHAU, 29 mei De spoorwegstaking in Polen is voorbij. Gisterochtend besloten de stakers na een tweede onderhoud met Lech Walesa hun actie tot 14 juni op te schorten. Ze gaven 'geestelijke en lichamelijke uitputting' aan als de belangrijkste reden voor de beeindiging van hun actie.

In een verklaring die ze gisteren uitgaven in het stakingscentrum Slupsk stelden ze dat het personeel bij de spoorwegen een onevenredig deel van de last van de hervormingen draagt. Volgens hen worden ze door de recessie zwaarder getroffen dan de overige Polen. 'Managers zijn opgehouden waardeloze produkten te fabriceren, en daarom wordt er minder getransporteerd', aldus de resolutie. Ze deden een beroep op premier Mazowiecki om de lasten van de hervormingen eerlijker over de samenleving te verdelen en bovendien de samenleving het doel en de methode van het hervormingsprogramma beter duidelijk te maken. Deze laatste wens wordt overigens in brede kringen van de bevolking gedeeld: de presentatie van de regering laat sterk te wensen over en veel Polen klagen niet meer te begrijpen wat er in het kader van de hervormingen eigenlijk gebeurt.

De spoorwegarbeiders houden vast aan hun originele lijst van twaalf eisen, waarvan forse loonstijgingen en een grondige organisatorische, structurele en personele hervorming van de Poolse spoorwegen de belangrijkste zijn. Ze willen op 13 juni bijeenkomen om te bekijken of onderhandelingen, die zo snel mogelijk zouden moeten beginnen, de gewenste resultaten hebben opgeleverd. Is dat niet het geval dan wordt de staking op 14 juni hervat.

De stakers besloten hun actie op te schorten na een nieuw gesprek met Lech Walesa, de leider van Solidariteit, die eerder had aangeboden als stakingsleider op te treden op voorwaarde dat de staking zou worden opgeschort. Dat aanbod werd zaterdag nog afgewezen. Na het overleg van gisteren zei Walesa alles te zullen doen om de spoorwegarbeiders te helpen bij de oplossing van hun problemen. 'Ik sta aan hun kant en zal hen niet bedriegen.'

Hij zei verder dat Polen 'een lesje in democratie heeft gekregen'.

'Ons is geleerd wat wel en wat niet mag.'

Die opmerking slaat op het tot het laatst volgehouden standpunt van de regering dat niet met wilde stakers wordt gepraat en dat pas wordt onderhandeld nadat de stakers hun actie hebben opgeschort.