Wanbeheer reden voor staken subsidies SvV

AMSTERDAM, 29 mei Het bestuur van de Stichting voor Vertalingen (SvV) is de afgelopen jaren ernstig tekortgeschoten in zijn taak de financiele gang van zaken binnen het bedrijf te controleren. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat het accountantsbureau Reyn en De Blaey aan het ministerie van WVC heeft uitgebracht. Er was geen 'taakstellende begroting' met het gevolg dat er voor het bestuur nauwelijks enige controle op de directie mogelijk was. De accountants spreken daarom over 'een ernstige tekortkoming'. Begin deze maand besloot de minister van WVC de subsidie aan de in Amsterdam gevestigde SvV met ingang van 1991 te beeindigen. Als aanleiding werd genoemd het besluit van de Belgische regering om niet langer aan de werkzaamheden van de Stichting mee te betalen. Daarnaast bleek de vermogenspositie van de Stichting zorgelijk. De minister kondigde aan de werkzaamheden van de Stichting te willen overhevelen naar een nieuw op te richten Fonds voor Literaire Produkties.

Uit het accountantsrapport van Reyn en De Blaey, gedateerd 23 maart, wordt duidelijk dat het langdurig wanbeheer van de Stichting de belangrijkste reden voor de stopzetting van subsidie is geweest. Zo blijkt dat de Belgische overheid aan haar subsidie over 1989 de voorwaarde had verbonden dat er voor 16 maart 1990 een afrekening van inkomsten en uitgaven werd ingediend. Dat bleek onmogelijk. Pas daarna werd besloten de verdere Belgische subsidie stop te zetten. Het rapport constateert verder dat er geen inzicht kan worden gegeven in de spreiding van de 111.000 gulden die de Stichting heeft toegezegd aan steun bij vertalingen.

Uit het rapport blijkt dat het tekort van de SvV op 15 maart 1990 232.000 gulden bedroeg. Tegen het einde van 1990 zal dit tekort naar verwachting zijn opgelopen tot 414.000 gulden, zonder dat enige nieuwe toezegging voor een vertaling wordt gedaan. De belangrijkste schuldeisers zijn het ministerie van WVC en de vertalers aan wie subsidie is toegezegd. J. de Wit, directeur van de Stichting, blijkt aan declaraties nog 25.000 gulden tegoed te hebben.