Verpleeghuizen nemen geen patienten meer op

ROTTERDAM, 29 mei De 27 verpleeghuizen in het Rijnmondgebied zullen vanaf maandag enkele weken geen nieuwe patienten meer opnemen. In totaal zullen 200 tot 300 bedden van de intotaal 5.000 bedden buiten gebruik worden gesteld. Hierdoor willen de directies de werkdruk in de instellingen tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. De wachtlijsten zullen hierdoor langer worden.

Omdat de werkdruk niet in elk verpleeghuis even hoog is, zal per instelling worden bekeken hoeveel bedden er vrij worden gemaakt, aldus C. van Schelven, directeur van de stichting Samenwerkende Verpleeghuizen Rotterdam en Omstreken.

Los hiervan heeft de AbvaKabo gisteren directies van ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor zwakzinnigenzorg uitgenodigd het zorgniveau zodanig terug te brengen dat de werkdruk voor het personeel niet meer te hoog is. Dit is het eenvoudigst te realiseren door het aantal bezette bedden terug te brengen. Kaderleden zullen benaderen om mee te doen aan zulke acties. Deze zijn gericht tegen staatssecretaris Simons (volksgezondheid) weigering extra geld uit te trekken om de werkdruk te verlichten.

Het Tweede-Kamerlid Kohnstamm (D66) wil volgende week een debat met staatssecretaris Simons en minister De Vries (sociale zaken) over het arbeidsconflict in de zorgsector. Het is niet gebruikelijk dat de Kamer zich mengt in een lopend CAO-conflict. Volgens Kohnstamm zijn de problemen bij de CAO-onderhandelingen echter zo groot dat een Kamerdebat geoorloofd is. Kohnstamm vindt de oplossing van Simons om de werkdruk van het verplegend en verzorgend personeel te verminderen tot nu toe vaag. Simons wil het beschikbare geld voor deze kabinetsperiode naar voren te halen op voorwaarde dat de zorginstellingen daarvoor concrete plannen indienen. Het Kamerlid wil van de staatssecretaris horen wat hij precies heeft toegezegd en welke verzoeken om extra geld bij hem zijn ingediend. Het zal volgens Kohnstamm van het antwoord van de staatssecretaris afhangen of zijn fractie gaat aandringen op een verruiming van het budget.

In het Sint Jozeph-ziekenhuis in Veghel is deze week een verpleegafdeling gesloten. (Foto Peter Hilz)