Proces Athene tegen onderminister die maisschandaal ondekte

ATHENE, 29 mei Voor een bijzondere rechtbank van het Griekse Hooggerechtshof, de Areopagos, is gisteren het proces begonnen tegen de voormalige socialistische onderminister van financien Niko Athanasopoulos en zes functionarissen van dat ministerie die schuldig zouden zijn aan het zogenoemde maisschandaal van drie jaar geleden.

Een grote partij mais uit Joegoslavie was toen als Griekse mais doorverkocht naar Belgie, waardoor er op grond van regelingen van de Europese Gemeenschap een hogere prijs voor kon worden gevraagd. Na ontdekking van deze handelwijze moest de regering in Athene een schadevergoeding betalen van 75 miljoen gulden. De ex-bewindsman heeft bekend valsheid in geschrifte te hebben gepleegd om de zaak achteraf te dekken, maar dat zou zijn gebeurd ter wille van het nationale belang.

Athanasopoulos, die al drie maanden in voorarrest zit, heeft 309 getuigen a decharge op de lijst gezet, terwijl er slechts 22a charge optreden. Het proces zal zeker twee maanden duren. Er is een uitvoerige parlementaire procedure aan voorafgegaan waarbij een meerderheid van rechts en links besloot dat tot vervolging moest worden overgegaan. Drie afgevaardigden, twee van de rechtse regeringspartij en een van links, treden als aanklagers op.

Twee nog veel grotere schandalen, het zogeheten afluisterschandaal en het bankschandaal-Koskotas, zijn vorig jaar zomer eveneens door het Griekse parlement onderzocht. In beide wordt oud-premier Andreas Papandreou als de hoofdschuldige beschouwd en ook deze zaken zullen later dit jaar theoretisch voor een bijzondere rechtbank van de Areopagos moeten komen.

Maar er zitten allerlei juridische haken en ogen aan en menigeen ziet aankomen dat Papandreou en nog vijf van zijn ministers niet in een beklaagdenbank terecht zullen komen. Ook de pasgekozen president van de republiek, Karamanlis, zou niets voelen voor een rechtsvervolging tegen de huidige leider van de oppositie. Na twee parlementsverkiezingen spreken enkele juridische experts van verjaring.

Vandaar dat de eerste dag van het proces-Athanasopoulos, dat als een soort proefproces geldt, met belangstelling tegemoet werd gezien. Degenen die geloofden dat er een juridisch motief voor uit- of afstel zou worden gevonden, zijn bedrogen uitgekomen. Ook de bezwaren van de verdediging tegen een van de rechters, die tevoren als rechter van instructie was opgetreden, werden afgewezen. De voorlezing van de acte van beschuldiging nam twee uur in beslag. Vandaag zal het proces worden voortgezet.