Overproduktie kost Deutsche Shell miljoenen

ROTTERDAM, 29 mei Deutsche Shell, een volle dochter van Koninklijke Shell, heeft over 1989 een verlies van 98,5 miljoen D-mark geleden. Het verlies vloeit voort uit een voorziening van 900 miljoen D-mark die Deutsche Shell heeft getroffen om zich in te dekken tegen nog te verrekenen kosten van overproduktie in het gasveld Eems-Dollard, dat Nederland en West-Duitsland delen.

De Shell-dochter heeft de afgelopen jaren meer gas uit het veld betrokken dan was overeengekomen. Nederland en West-Duitsland hebben elk recht op vijftig procent van de opbrengsten uit het gasveld. Het is nog niet duidelijk hoe groot de 'overbelevering' precies is. 'Een hele complexe kwestie', aldus een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die aan Nederlandse kant bij de gaswinning is betrokken. De NAM is overigens voor de helft eigendom van Koninklijke Shell.

Deutsche Shell maakte vorig jaar nog een nettowinst van 325 miljoen D-mark. Zonder de getroffen voorziening zou de maatschappij in 1989 een 'substantiele winst' hebben behaald, zo heeft de raad van bestuur meegedeeld.

Nederland en West-Duitsland hebben al jaren een dispuut over de grens tussen beide landen in het Eems-Dollardgebied. Zo lang deze kwestie niet is opgelost, geldt voor de gasopbrengsten dat ze gelijkelijk tussen Nederland en West-Duitsland worden verdeeld. De omvang van de Westduitse overproduktie is moeilijk te taxeren. De schattingen van de gasreserves worden regelmatig herzien.