Ontslagen bij Pax Christi wegens verlies inkomsten

UTRECHT, 29 mei De rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi is door sterk dalende inkomsten gedwongen per 1 april volgend jaar twee van haar vier stafmedewerkers en drie secretariaatsmedewerkers te ontslaan. Het aantal leden en donateurs van Pax Christi is teruggelopen tot circa 23.000, vooral als gevolg van de ontspanning tussen Oost en West. De inkomsten van leden en donateurs waren in 1989 bijna 20 procent lager dan begroot. Penningmeester J. van Soest verwacht voor de komende jaren een nog veel grotere daling. Bij ongewijzigd beleid zou het tekort over de periode 1990-1992 ruim 1,1 miljoen gulden bedragen. Door te bezuinigen hoopt Pax Christi dat bedrag tot ruim drie ton te kunnen beperken.

De bezuinigingen zullen vooral voelbaar worden bij activiteiten die verband houden met de vredes- en veiligheidsdiscussie in Europa, de contacten met Oost-Europa en de houding van Europa ten opzichte van de Derde wereld.

De organisatie is bovendien van plan binnen afzienbare tijd te verhuizen van Den Haag naar het Stiltecentrum in het Utrechtse winkelgebied Hoog Catharijne. Een extra ledenvergadering van Pax Christi heeft gisteravond de plannen goedgekeurd.

In het Utrechtse Stiltecentrum wil Pax Christi meer nadruk leggen op wat genoemd wordt de levensbeschouwelijke orientatie. Hiermee hoopt ze secretaris drs. J. J. ter Laak voor de organisatie te behouden. Enkele jaren geleden drong het aartsbisdom Utrecht er bij Ter Laak, priester van het aartsbisdom, op aan in een parochie te gaan werken.