Nomen et omen

De koers van ABN en de Amro Bank ligt op beurs zo'n twaalf procent lager dan bij de eerste aankondiging van de fusieplannen. Beleggers verwachten blijkbaar niet dat synergie of kostenbesparingen winst zullen opleveren.

Desalniettemin kondigt de ABN Amro Bank nu vast aan in het najaar met een hele grote emissie te zullen komen. Zo'n lang tevoren aangekondigde aandelenuitgifte getuigt van durf in een onzeker beursklimaat.

Het gaat dan ook niet om gewone aandelen doch om preferente aandelen.

Nederlands op drie na grootste beursfonds (na Shell, Unilever en Nationale Nederlanden) zal straks een geplaatst kapitaal hebben dat voor de helft uit beursgenoteerde preferente aandelen bestaat.

De handel in die preferente aandelen van de ABN Amro Bank (zelf de grootste handelaar op de Amsterdamse beurs) zal klein zijn.

De pref's zijn immers bedoeld voor instituten die ze beschouwen als een obligatie maar de pref's kunnen gebruiken om hun vrijstelling van dividendbelasting veilig te stellen. De nieuwe bank verplicht daarmee op kosten van de fiscus de grote beleggers aan zich.

Omen

Met de 1,3 miljard die de emissie van preferente aandelen zal opleveren zal een overneming in het buitenland worden gedaan, zo laat de bank doorschemeren. ABN Amro Bank laat daarmee opvallend weinig gras groeien over z'n internationale expansieplannen. Voorheen kochten banken eerst en zorgden ze daarna pas voor de financiering.

Misschien dat internationale uitbreiding de aandacht van het kader wat verlegt van de interne strijd omtrent de vele dubbelfuncties naar de uitdagingen in den verre.

Nomen

Laten we hopen dat de ABN Amro Bank in de prijscourant niet de afkorting AA Bank krijgt toebedeeld, want aan die naam zijn nare associaties verbonden. Toch nemen de bestuurders van de ABN Amro liever dat risico dan een nieuwe naam te zoeken. Hoewel de geschiedenis leert dat een nieuwe naam in bankieren heel profijtelijk kan zijn. Een Japanse bank met de naam Sanyo Sogo besloot eind 1988 z'n naam te veranderen in Tomato Bank en dat vonden spaarders zo'n leuke naam dat de spaartegoeden het volgend jaar met 27 procent stegen.

De Japanners hadden zich misschien laten beinvloeden door het succes van de Apple Bank in New York, of zoals kwade tongen willen door de ooit eerbiedwaardige Mellon Bank, een paar jaar geleden nog bijna overgenomen door Amro.

ABN Amro hecht meer aan traditie en aan de waarde van beide namen. Toch leert de geschiedenis dat van fusiepartners na verloop van tijd slechts de eerste naam overblijft (Elsevier-NDU, Wolters-Noordhoff) tenzij de vooraanstaande partner het echt slecht doet (VMF-Stork) of Credit Lyonnais Nederland Bank een jaar na de uitspraak van P. Slavenburg: 'Deze bank blijft Slavenburg's Bank heten.' Ook neemt Amro-voorzitter Nelissen een historisch bewezen risico. Bij een roulerend duo in de top heeft de alvast als opvolger aangewezen persoon een natuurlijk voordeel. Kijk in het bedrijfsleven naar Alberdingk-Thijm van Kluwer en Ververs van Wolters of in de politiek naar de Israelische premiers Peres en Sjamir.