NCM: meer garanties in handel Sovjet-Unie

ROTTERDAM, 29 mei - De Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) heeft gisteren het dekkingsbeleid op de Sovjet-Unie aangescherpt. De NCM verzekert voortaan alleen Nederlandse exporten naar de Sovjet-Unie als de Russische afnemer is gedekt door een bankgarantie van een door de NCM goedgekeurde bank.

De NCM, die de koerswijziging gisteren bekendmaakte, ziet zich gedwongen het dekkingsbeleid op de Sovjet-Unie aan te passen, omdat de Russen niet meer op tijd betalen. De betalingsachterstand die Nederlandse bedrijven na drie maanden moeten melden bij de NCM is inmiddels opgelopen tot 55 miljoen gulden. Het betreft de export van een vijftal ondernemingen.

De NCM keert schade uit nadat de betalingsachterstand tot zes maanden is opgelopen. Zover is het in Nederland evenwel nog niet gekomen. Politieke risico's worden voor 100 procent door de Nederlandse staat gedekt. In 1989 verzekerde de NCM transacties voor een totaalbedrag van 83,6 miljard gulden.

De Sovjet-Unie gold tot voor kort als een zeer solide en betrouwbare debiteur die zijn schulden altijd op tijd betaalde. Sinds begin dit jaar is daar evenwel verandering in gekomen, zo constateert de NCM. Volgens de NCM kampt het land met een reeel deviezentekort. Dit vermoeden wordt gedeeld door De Nederlandsche Bank, het ministerie van financien en het ministerie van economische zaken, zo blijkt uit de mededeling van de NCM.