Lager minimumloon had weinig effect op CAO-lonen

DEN HAAG, 29 mei De verlaging van het wettelijk minimumloon van 1984 met 3 procent en het uitblijven van aanpassingen tot 1990, ter bevordering van de werkgelegenheid, heeft nauwelijks effect gehad op de laagste CAO-lonen. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Door de minimumlonen te verlagen met 3 procent en op dat niveau te bevriezen gaf de overheid werkgevers en werknemers de mogelijkheid ook de laagste CAO-lonen in gelijke of mindere mate aan te passen. Hierdoor kon in lagere loongroepen iets meer onderscheid worden aangebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat in de periode van 1984 tot en met 1988 belangrijke verschuivingen hebben plaatsgehad, maar niet in de beoogde richting. Voor de verlaging van het wettelijk minimumloon was in ongeveer 40 procent van de onderzochte CAO's het laagste loonbedrag gelijk of lager dan het minimumloon. In 1988 lag nog 20 procent van de laagste CAO-lonen op of onder het minimumloonniveau.

Wel is het zo dat de laagste CAO-lonen in de periode 1984-1988 slechts met 2 procent stegen, terwijl de CAO-lonen over de hele linie gemiddeld 4 procent hoger werden. De onderzoekers concluderen daarom dat de de sociale partners de door de overheid gecreeerde ruimte maar ten dele hebben benut.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de verlaging van het wettelijk minimumloon meer is gevolgd in bedrijfstak-CAO's dan in ondernemings-CAO's.