Lage belastingdruk voor bedrijf in Belgie

BRUSSEL, 29 mei Belgische bedrijven betalen relatief weinig belasting. Dat is de conclusie van het jongste rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de Belgische economie.

De voorgenomen verlaging van het marginale aanslagtarief en de vermindering van de investeringsaftrek zullen per saldo de belastingdruk in de toekomst weliswaar verhogen, maar de druk blijft lager dan die in de belangrijkste handelspartners van Belgie: de Bondsrepubliek, Frankrijk en Nederland.

Het IMF-rapport merkt op dat de vennootschapsbelasting in de jaren '80 wel de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Produkt is gevolgd, maar dat ze langzamer groeit dan de ondernemerswinst. Dat is te verklaren uit het feit dat vrijstellingen en belastingaftrek in de periode 1977-1987 gestegen zijn van 24 tot 45 procent van de winst. De afgedragen belasting daalde in die periode van 38 tot 22 procent van de opgegeven winst. Het rapport signaleert dat in 1989 de praktijk van het misbruik maken van aftrekposten en belastingkredieten is gestegen. Veelvuldig wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 'coupon stripping', het aankopen van buitenlandse obligaties kort voor de uitbetaling van de rente en de verkoop van diezelfde obligaties enkele dagen later nadat de rente is uitgekeerd.

De Belgische regering heeft eind vorig jaar maatregelen genomen om een eind te maken aan dergelijke praktijken en op grond daarvan verwacht het IMF dat de opbrengst van de vennootschapsbelasting zal toenemen.

Belgische belastingambtenaren zijn de afgelopen maanden herhaaldelijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een nieuwe arbeidsverdeling die erop gericht is de fiscale diensten beter te laten functioneren. Grootste probleem van de Belgische belastingdienst is dat ze niet modern genoeg is uitgerust om de strijd aan te gaan met de gecomputeriseerde belastingconsulenten.

Het IMF-rapport bepleit ook een sanering van de Belgische overheidsfinancien. In 1989 bedroeg het Belgische overheidstekort 6,5 procent en de bedoeling is dat dat in de komende jaren daalt tot 2,5 procent. De voorgestelde sanering zal op korte termijn, zo voorspelt het rapport, een kleine negatieve invloed hebben, maar die wordt later meer dan gecompenseerd.

    • Frits Schaling