'Krakers druppelsgewijs uitwringen'

GRONINGEN, 29 mei 'De krakers hebben in Groningen de laatste jaren voor veel overlast gezorgd, nu zijn de gedupeerden aan zet.'

Zo vat politiewoordvoerder A. van der Leur het beleid van de gemeente Groningen samen. Dat beleid is er op gericht de persoonlijke aansprakelijkheid vast te stellen van de 150 krakers die in het weekeinde bij het Wolters-Noordhoffcomplex werden gearresteerd.

Met de bedoeling het te vorderen bedrag zo hoog mogelijk op te voeren zijn drie ambtenaren van de gemeente vrijgemaakt om alle getroffenen actief te benaderen en te assisteren bij het opstellen van hun claims. 'Eendracht maakt macht', zegt Van der Leur. 'We beperken ons ook niet tot de schade die dit weekeinde is geleden. De universiteitsgebouwen in de buurt hebben al eerder schade geleden door toedoen van de krakers. Er is sprake geweest van vele winkeldiefstallen in de buurt. Vorig jaar oktober deed zich bij Albert Heijn een rel voor tussen winkelpersoneel en krakers, waarbij een agent een schedelbreuk opliep. We proberen nu al die feiten aan personen toe te schrijven. Dit is een bewust beleid waarbij de kosten geen rol spelen, ook al zouden ze vele malen hoger uitvallen dan de baten.' De verzekeringswereld heeft inmiddels laten weten zich niet te zullen beroepen op molestclausules in de polissen en de schade voor zijn rekening te nemen. Dat is voor de gemeente Groningen geen reden de activiteiten te staken. Niet alle schade is verzekerd, bovendien proberen de ambtenaren ook gedupeerden te bewegen claims in te stellen voor geleden immateriele schade. 'Het zaterdag verwoeste cafe derft inkomsten en advocaten van wie de dossiers overhoop zijn gehaald of verbrand moeten hun zaken op orde brengen', noemt Van der Leur als voorbeeld. Over de mogelijkheden daadwerkelijk geld los te krijgen bij veroordelingen tot schadevergoeding is de politie optimistischer dan de meeste gedupeerden. 'De helft van de gearresteerden is minderjarig', aldus Van der Leur. 'De aansprakelijkheid is dan voor de ouders. Die zijn wellicht rijk, beschikken over een WA-verzekering of krijgen een uitkering waarop ze kunnen worden gekort. Als je welbewust begint aan een actie als deze moet je ook alle juridische mogelijkheden benutten die tot je dienst staan.' Het openbaar ministerie in Groningen blijkt volledig op de lijn van gemeente en politie te zitten. Officier van justitie M. H. Geerds spreekt van 'heel druppelsgewijs uitwringen' van veroordeelden die te maken zouden krijgen met schadeclaims. 'Die weg hebben we misschien tot dit moment onvoldoende bewandeld', aldus Geerds. 'Die methode zal zeker ook een preventieve werking hebben naar buiten toe.'

Ook minderjarigen die niet aansprakelijk zijn te stellen via hun ouders meent Geerds te kunnen belasten. 'Ze worden van lieverlee ouder en krijgen een inkomen, mag je hopen', zegt hij. 'Het is dan een kwestie van geduld.'

Naar zijn zeggen zal de aard van de claims straks op de strafzitting vorm moeten krijgen. Gedupeerden kunnen daar een claim neerleggen van maximaal 1.500 gulden per persoon, per gebeurtenis. Een andere mogelijkheid voor de benadeelden of hun verzekeringsmaatschappijen is het aangaan van een civiele procedure waarbij de bedragen nader kunnen worden vastgesteld.

Tachtig rechercheurs uit de drie noordelijke provincies zijn ingezet bij het verhoor van de krakers. Morgen beslist de rechter-commissaris voor hoeveel van hen het voorarrest zal worden verlengd. Het aantal krakers tegen wie op dit moment een concrete aanklacht kan worden ingediend, laat de politiewoordvoerder in het midden. Een aantal is herkend door politiemensen bij het plegen van strafbare feiten. Ook beschikt de politie over eigen video-opnamen waarop krakers herkenbaar zijn.