Hoogovens: dioxine in rookgassen

ROTTERDAM, 29 mei De rookgassen van de sinterfabriek van Hoogovens in IJmuiden bevatten dioxinen. De dioxinen zijn door onderzoekers van Hoogovens aangetoond in een monster dat in twee maanden is verzameld. Men weet nog niet om welke dioxinen het precies gaat en hoeveel. Ze ontstaan waarschijnlijk tijdens het afkoelen van rookgassen. Volgens een afspraak over milieu-investeringen tussen Hoogovens en de provincie Noord-Holland zou in 1993 een rookgasreinigingsinstallatie voor de sinterfabriek worden voltooid. De bouw hiervan loopt vertraging op: aanpassing van het ontwerp om dioxineuitstoot te voorkomen vergt veel tijd, omdat nog geen techniek beschikbaar is.