Franse minister: deel van politie ontwapenen

PARIJS, 29 mei De Franse minister van binnenlandse zaken, de specialist Pierre Joxe, heeft grote consternatie veroorzaakt op de politiebureaus met zijn opmerking dat de grote meerderheid van de Franse politiemannen geen wapen nodig heeft. Alle politiebonden noemen ontwapening een slecht idee.

Joxe zei bij de aanbieding van een rapport over de rol van de gemeentepolitie dat ontwapening van deze politie aanbeveelt: 'Neem als voorbeeld Londen, waar 20.000 politiemannen rondlopen en 4.000 gerechtigd zijn een wapen te dragen en slechts 1.000 het werkelijk doen.' De gemeentelijke politieman is een recent verschijnsel in Frankrijk. In 1984 liepen er slechts 5.500 in 1.748 gemeentes rond, nu zijn het er bijna 10.000 in 2.663 steden. Het was even wennen aan deze politieman, die onder de burgemeester valt en alleen de kleine misdaad en de kleine overtredingen mag behandelen, zoals parkeerovertredingen, wijkcontroles, marktvergunningen en paspoorten. De bekeuring voor rijden door rood licht bleef voorbehouden aan de nationale politieman, waarvan er 120.000 patrouilleren, en de geindarme, waarvan er 80.000 zijn. Het rapport-Clauzel wil de gemeentepolitie een officieel statuut geven, waarin recrutering en opleiding beter worden geregeld. Ook zou de gemeentepolitie volgens dit rapport meer bevoegdheden moeten krijgen op het gebied van de zwaardere overtredingen, bekeuringen voor te snel rijden en het negeren van stoplichten en verkeersborden.

Verder zou de gemeentepolitie een andere kleur uniform moeten dragen dan de nationale politieman. Beiden patrouilleren op dit moment in het blauw. Het verschil tussen beide agenten is eigenlijk alleen op de mouw te zien, waar 'police municipale' of 'police nationale' staat. De bonden van de gemeentepolitie zijn fel tegen verandering van kleur.

Minister Joxe beklemtoonde gisteren dat hij 'alleen een gedachte opperde en geen wetsvoorstel voor ontwapening deed'.

De grootste bond, de Autonome Federatie van Politiebonden, reageerde gisteren: 'Het wapen is een bescherming, maar het werkt ook preventief. Van alle agenten is 95 procent voor het dragen van het pistool.'

Deze bond wees erop dat Joxe een discussie wil die hij eigenlijk al weer gesloten heeft door 'de aankondiging van zijn plan voor de versnelde aanschaf van modernere wapens voor de politie'.

    • Peter van Dijk