Drs. D. Lageweg (42) is benoemd tot algemeen ...

Drs. D. Lageweg (42) is benoemd tot algemeen secretaris van de Nationale UNESCO Commissie. Hij volgt mr. F. Brandt Corstius op die als tweede man is gedetacheerd op de Nederlandse Ambassade bij de UNESCO in Parijs. De Commissie is door de regering ingesteld als verbindend orgaan tussen de UNESCO en Nederland. Lageweg was beleidsambtenaar voor internationale zaken op het ministerie van onderwijs en wetenschappen.