Dingdong

Op een tochtig perron, als de trein moet binnenkomen en het tijd wordt voor een mededeling over de vertraging, klinkt een dingdong uit de perronluidsprekers. Het merkwaardige gevoel van berusting, dat de ervaren treinreiziger kenmerkt, ontstaat snel. Vertragingen horen bij de loop der treinen. 'In het weekend op reis voor bijna de halve prijs ... ', klinkt een opgewekte damesstem. Ze wijst op de zegeningen van kortingkaarten. Ik had echter liever een trein voor mijn neus. 'Prettig weekend, Nederland.'

Zo sluit de dame af en daar rolt net op tijd mijn trein nog binnen. Al wachtend voor de reclameborden werden we deze winter opgeroepen de treintaxi te nemen, of ons te abonneren op het speciale NS-magazine voor zestig-plussers het voorjaar op de perrons werd afgeluisterd met Belangrijke Mededelingen voor de Reizigers over het feit dat er een nieuw spoorboekje verscheen.

Soms klinkt een fanfare over de perrons. Daarna worden de genoegens van het reizen per Beethoven- of Frans Hals-expres aangeprezen. Luxe Eurocity's naar warme buitenlanden. Dromend over verre reizen naar warme streken laat de spitsrijdende massa het geluid over zich heen waaien.

De reclame voor eigen activiteiten op eigen perrons voor eigen publiek is geen experiment, aldus een woordvoerder van de NS. Aan effectmeting doet men niet. Dat is te moeilijk. Bijgevolg is ook niets bekend over de irritatie die dit veroorzaakt.

De omroepinstallatie wordt niet aan derden verhuurd, zo stelt de NS me gerust. Dus geen Opel-reclame over de perrons. En bovendien, aldus de NS-woordvoerder, de reiziger moet ongerief- en reclameboodschappen makkelijk kunnen scheiden, want voor de reclame klinkt sowieso een geheel eigen dingdong en de ongerief-informatie gaat altijd voor. Dus bij reclame komt de trein op tijd.

Van de duizenden klachten die de treinreizigers jaarlijks indienen ging er slechts eenmaal een over de perronreclame, weet de woordvoerder. Hij weet ook wie de klager is.

    • Wim Köhler