Bedrijven lopen warm voor de milieu-aftrek

DEN HAAG, 29 mei Voor de voorgestelde regeling om millieuvriendelijke investeringen fiscaal in een keer te kunnen afschrijven bestaat bij het bedrijfsleven zoveel belangstelling dat het totale daarmee gemoeide bedrag tot een miljard gulden zou kunnen oplopen. Dat blijkt uit een rapport van de belastingadviseurs Coopers en Lybrand en ingenieursbureau Haskoning over het initiatief-wetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Melkert en Vermeend (PvdA) voor vervroegde afschrijving van milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen. Melkert en Vermeend vermelden het rapport in hun eindverslag over hun wetsontwerp. Zij geven daarin ook aan dat zij voor hun voorstel niet de gewenste dekking hebben kunnen vinden. Volgens Melkert zou er 150 tot 200 miljoen gulden voor nodig zijn. De onderzoekers gaan uit van een lager bedrag, omdat ze denken dat overheidsbedrijven niet voor vervroegde afschrijving in aanmerking komen.

De ministers Kok (financien) en Alders (milieubeheer) hebben niet meer dan 120 miljoen gulden beschikbaar en vinden dat de indieners van het wetsontwerp zelf maar met aanvullende voorstellen moeten komen voor extra financiering. Dit betekent dat nu een miljard aan milieuvriendelijke investeringen per jaar mogelijk is tegen voorlopig maximaal 120 miljoen aan kosten voor de schatkist. Met deze beperking zou minister Andriessen (economische zaken) ertoe gebracht moeten worden zijn verzet tegen het PvdA-voorstel, dat door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer positief beoordeeld zou worden, te staken. Volgens Melkert zal de fiscale regeling voor milieuvriendelijke investeringen die nu binnen enkele weken parlementair zou kunnen worden behandeld beslist geen onbeperkt karakter krijgen.

Bedrijven die er gebruik van willen maken zullen zich daarvoor tijdig moeten aanmelden. De ministeries van VROM en financien zullen daarbij permanent in de gaten houden of het maximale begrotingsbeslag van 120 miljoen gulden niet wordt overschreden. De indieners voelen zich bij hun voorstel niet alleen sterk gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer maar ook door het rapport van Coopers en Lybrand en Haskoning, waarin een lijst is opgenomen van milieu-investeringen met belastingvoordeel die de instemming geniet van een klankbordgroep van werkgevers, vakbeweging, de Stichting Natuur en Milieu, en anderen, zoals de accountants (Nivra) en belastingadviseurs.